NEWS AND ACTIVITIES

ข่าวสารและกิจกรรม

“ดีป้า” ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมตรวจสอบความพร้อมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

19 ธันวาคม 2562, จังหวัดชลบุรี – นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับจังหวัดชลบุรี มณฑลทหารบกที่ 14 สำนักงานจังหวัด ตำรวจภูธร ตำรวจทางหลวง ตำรวจสันติบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด     ปศุสัตว์จังหวัด นายอำเภอศรีราชา การไฟฟ้าแหลมฉบัง และทีโอที  ประชุมตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Center วันที่ 22 ธันวาคม 2562 โดยมี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม

ในการประชุมดังกล่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนราชการในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่จัดงาน โดยพันเอกนาวี มาใหญ่ มณฑลทหารบกที่ 14 ได้เน้นย้ำแนวทางการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด

Loading

ข่าวสารล่าสุด