NEWS AND ACTIVITIES

ข่าวสารและกิจกรรม

“ดีป้า” ตะวันออก ต้อนรับคณะบีโอไอ หารือแนวทางการส่งเสริม Thailand Digital Valley พร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน

12 กุมภาพันธ์ 2563, จังหวัดชลบุรี – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย นายวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการของสำนักงาน, นางรัชนี เอี่ยมฐานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์, ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และ นางสาวจารุวรรณ เจตเกษกิจ ผู้จัดการสาขาภาคตะวันออก ให้การต้อนรับนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และคณะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ

โดยดีป้า ได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำโครงการ Thailand Digital Valley อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย (Eastern Economic Corridor of Digital: EECd) หรือ Digital Park Thailand พร้อมหารือสิทธิประโยชน์กับ บีโอไอ ที่ Digital Startup และนักลงทุน จะได้รับใน Thailand Digital Valley และสิทธิประโยชน์บีโอไอของพื้นที่ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Smart City ทั้งนี้ บีโอไอ มีความยินดีในการดำเนินงานเชื่อมโยงกับทางดีป้า พร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน โดยอาศัยกลไกการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ Thailand Digital Valley ต่อไปในอนาคต

Loading

ข่าวสารล่าสุด