NEWS AND ACTIVITIES

ข่าวสารและกิจกรรม

“ผอ.ใหญ่ ดีป้า” ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร Thailand Digital Valley ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย หรือ Digital Park Thailand (EECd) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

15 พฤษภาคม 2563, จังหวัดชลบุรี –  ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร Thailand Digital Valley ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30 ไร่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย หรือ Digital Park Thailand (EECd) โดยอาคารหลังแรก depa Digital One Stop Service หรือสำนักงานสาขาภาคตะวันออก กำลังก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2563 และจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2563 โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการดิจิทัล และ Digital Startup ขอจองสิทธิ์เช่าใช้พื้นที่ชั้น 2 และ ชั้น 3 ครบเต็มจำนวนแล้ว

ส่วนอาคารหลังที่สอง Digital Startup Knowledge Exchange Center ขนาดพื้นที่ 4,500 ตารางเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล และเป็นพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พื้นที่ต่อยอดธุรกิจ รองรับชุมชนของบรรดาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup Community) อยู่ระหว่างก่อสร้างโดยงานคืบหน้าถึงงวดที่ 3 และมีกำหนดจะสร้างเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

นอกจากนี้ ยังมีอาคารหลังที่สาม คือ Digital Innovation Center ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศจัดจ้างผู้ก่อสร้าง

ทั้งนี้ ผอ.ใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า โครงการก่อสร้าง Thailand Digital Valley จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้  เพื่อเป็นแรงผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น “ศูนย์กลางด้านการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)” เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนคนไทย

Loading

ข่าวสารล่าสุด