NEWS AND ACTIVITIES

ข่าวสารและกิจกรรม

depa บวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกอาคาร Digital Innovation Center

พื้นที่พัฒนานวัตกรรมเทคดิจิทัลใน Thailand Digital Valley

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกอาคาร Digital Innovation Center ในพื้นที่ Thailand Digital Valley อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) พ.ต.อ.จิราวัฒน์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง รวมถึงผู้บริหาร depa อาทิ นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ด้านโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม กำกับดูแลสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานกิจการสาขา และพนักงาน เข้าร่วมพิธีมงคลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขที่เคร่งครัด

สำหรับอาคาร Digital Innovation Center มีขนาดพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร นับเป็นอาคารหลังที่ 3 จาก 5 อาคารในพื้นที่ Thailand Digital Valley มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพัฒนานวัตกรรมเทคดิจิทัล โดยจะเป็นพื้นที่กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก ตัวอาคารถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบด้วย ระบบพื้น ระบบฝ้าเพดานที่มีประสิทธิภาพสูง และมีระบบเอนกประสงค์หลากหลายรูปแบบ โดยผู้เช่าสามารถเลือกปรับแต่งได้ตามความต้องการ ครบครันด้วยพื้นที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย ประกอบด้วย พื้นที่เรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ (Super Maker Space) พื้นที่ทดลอง ทดสอบ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 5G (Next Gen Telecom Lab) พื้นที่ปฏิบัติการล้ำสมัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Lab) พื้นที่ปฏิบัติการและพัฒนาเทคโนโลยีไอโอที (IoT Lab) พื้นที่ปฏิบัติการและพัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือน (XR Lab) พื้นที่ปฏิบัติการนวัตกรรมระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Innovation Lab) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Design Center)

นอกจากนี้ Digital Innovation Center ยังเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาให้เกิดการต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมเปิดโอกาสให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพได้นำเสนอผลงาน สร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักลงทุน (Venture Capital) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น ASEAN Digital Hub ต่อไป ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคาร Digital Innovation Center เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษายน 2567 ซึ่งอาคารดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยมีการประสานขอจองพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการก่อสร้าง และขณะนี้ depa มีการวางแผนเริ่มก่อสร้างอาคาร Digital Edutainment Complex และ Digital Go Global Center ในลำดับถัดไป

Loading

ข่าวสารล่าสุด