NEWS AND ACTIVITIES

ข่าวสารและกิจกรรม

ดีป้าเปิดบ้าน “Thailand Digital Valley” ต้อนรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

25 พฤษภาคม 2565, พื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley – กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเยี่ยมชม โครงการ Thailand Digital Valley หรือ TDV โดยมี ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยทีมสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ทีมสาขาภาคตะวันออก ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลโครงการ

โดย ดร. ศุภกร ได้นำเสนอบทบาทหน้าที่ของดีป้าในการดำเนินงานด้านดิจิทัล พร้อมวัตถุประสงค์ และแผนการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณ TDV เพื่อนต้อนรับนักลงทุนจากต่างชาติ ที่พร้อมมาขยายธุรกิจในประเทศไทย และได้นำเสนอบทบาทการขับเคลื่อน Thailand Smart City ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีผู้ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนกว่า 12 ท่าน โดยเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัล จากนั้นผู้เยี่ยมชมได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านบทบาทของกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ ดร. ศุภกร ซึ่งได้สรุปประเด็น และหารือด้านความร่วมมือระหว่างดีป้าและสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทยสู่พื้นที่โครงการ TDV ในอนาคต

Loading

ข่าวสารล่าสุด