NEWS AND ACTIVITIES

ข่าวสารและกิจกรรม

ใกล้ความจริง ! depa AIS เร่งจัดตั้ง AIS 5G NEXTGen Center ที่ Thailand Digital Valley ศูนย์ 5G แห่งแรกในประเทศไทย บนพื้นที่ EEC

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ส่วนบริหารทรัพย์สินอาคาร และ depa สาขาภาคตะวันออก ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) โดยมี Mr. Chia Wee Boon (Advisor), คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย (Chief Enterprise Business Office), คุณภูผา เอกะวิภาต (Head of Enterprise Line of Business and Delivery Business Unit), คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ (Head of Enterprise Marketing and SME Business)
.
โดย ดร.ภาสกร ได้นำเสนอความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ Thailand Digital Valley เพื่อเตรียมความพร้อมในการพลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนแนวทางการต่อยอดความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล บนโครงข่าย 5G เพื่อส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมนี้ ผู้แทน AIS ได้มีการแลกเปลี่ยนและอับเดทแนวคิด โซลูชัน ตลอดจนความคืบหน้าของการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรม และการทดสอบเทคโนโลยี 5G แห่งแรกในพื้นที่ภาคตะวันออกนี้ ในชื่อ “AIS 5G NEXTGen Center” บนพื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley อาคาร TDV2: Digital Startup Knowledge Exchange Center พื้นที่กว่า 4,500 ตรม. ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สร้างเครือข่ายที่พร้อมต่อยอดธุรกิจดิจิทัล รองรับการอยู่อาศัยของเหล่านักพัฒนาและดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยให้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่รวบรวมบรรดาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup Community) ไว้มากที่สุดในประเทศ
.
ทั้งนี้ depa และ AIS ยังคงเดินหน้าวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะในด้านการทำงานกับภาคธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถทรานสฟอร์มองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเครื่องมือด้านดิจิทัลที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเป้าหมายในปีนี้ พร้อมนำเอาโครงข่าย 5G ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้ามาทำงานกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการ พัฒนา “AIS 5G NEXTGen Center” บนพื้นที่ EEC โดยได้นำเอาศักยภาพ 5G ที่ครอบคลุมแล้ว 100% มาเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรธุรกิจเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการใช้ 5G ทั้งในแง่การทดสอบทดลอง และการสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการสร้าง 5G Ecosystem ให้เกิดความสมบูรณ์ ซึ่ง AIS ได้เข้ามาจัดตั้งศูนย์ AIS 5G NEXTGen Center เพื่อเป็นพื้นที่ทดลองทดสอบ 5G เปิดโอกาสให้กลุ่ม Digital Tech สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาบนเครือข่าย AIS 5G อันจะนำไปสู่การต่อยอดการสร้างธุรกิจดิจิทัล หรือโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคตต่อไป

Loading

ข่าวสารล่าสุด