“ดีป้า” ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมตรวจสอบความพร้อมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

19 ธันวาคม 2562, จังหวัดชลบุรี – นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับจังหวัดชลบุรี มณฑลทหารบกที่ 14 สำนักงานจังหวัด ตำรวจภูธร ตำรวจทางหลวง ตำรวจสันติบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด     ปศุสัตว์จังหวัด นายอำเภอศรีราชา การไฟฟ้าแหลมฉบัง และทีโอที  ประชุมตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange…

Continue Reading“ดีป้า” ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมตรวจสอบความพร้อมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

“ดีป้า” ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

11 ธันวาคม 2562, จ.ชลบุรี – ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี กองงานพระราชพิธี นายทหารถวายความปลอดภัยประจำพระองค์ มณฑลทหารบกที่ 14 สำนักงานจังหวัด ตำรวจภูธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด แขวงทางหลวงที่ 1-2 นายอำเภอ หน่วยตำรวจสันติบาล เทศบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชาฯ เพื่อประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ…

Continue Reading“ดีป้า” ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

“ดีป้า” ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาภาคตะวันออก และ IOC พร้อมติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันไอโอที1

3 ธันวาคม 2562, จังหวัดชลบุรี - นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาภาคตะวันออก และศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก (IOC) ผู้แทนจากส่วนบริการกลางและพัสดุ ดีป้า และ สาขาภาคตะวันออกลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่2 พร้อมติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันไอโอที1 โดยปัจจุบันการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ และ IOC แล้วเสร็จตามขอบเขตงานจ้างฯ งวดที่2 ได้แก่ ขุดดิน ตัดเสาเข็ม หล่อคอนกรีตฐานราก หล่อคอนกรีตถังน้ำใต้ดิน และบ่อลิฟท์…

Continue Reading“ดีป้า” ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาภาคตะวันออก และ IOC พร้อมติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันไอโอที1

“ดีป้า” ถือฤกษ์ดี วันที่ 9 เดือน 9 บวงสรวงยกเสาเอก อาคารแรกใน Thailand Digital Valley ขับเคลื่อนอาเซียนดิจิทัลฮับ

วันที่ 9 กันยายน 2562, ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ จ.ชลบุรี – ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานในพิธีบวงสรวงยกเสาเอก ก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก และ ศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก (IOC) พร้อมด้วย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ด้านโครงการพิเศษและนวัตกรรม และกำกับกลุ่มงานกิจการสาขาเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก/ภาคใต้, นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารสำนักงาน และกำกับกลุ่มงานกิจการสาขาเขตพื้นที่ภาคเหนือ/ภาคอีสาน…

Continue Reading“ดีป้า” ถือฤกษ์ดี วันที่ 9 เดือน 9 บวงสรวงยกเสาเอก อาคารแรกใน Thailand Digital Valley ขับเคลื่อนอาเซียนดิจิทัลฮับ