เกี่ยวกับ

โครงการ TDV

Thailand Digital Valley,

สังคมเเละพื้นที่เเห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และมิติที่สมบูรณ์เเบบของเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ในทุกมิติของชีวิต

“ระบบนิเวศทางธุรกิจดิจิทัล”

ภูมิทัศน์ของพื้นที่ จึงได้แสดงความโดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสํานักงานที่มีคุณภาพ ผสมผสานสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง ที่ชูความเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับแนวหน้า ทั้งยังเป็นที่รวบรวม สํานักงาน พื้นที่ทํางาน โคเวิร์กกิ้งสเปซ พื้นที่จัดสัมมนาและประชุม และพื้นที่แสดงเทคโนโลยีอัจฉริยะทุกระดับ

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 59 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน และได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันคือโครงการ Thailand Digital Valley

วัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างเอกชน ภาคการศึกษา สถาบัน และภาครัฐ สร้าง Digital Ecosystem และ Open Platform สำหรับเหล่า Startups ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการออกแบบสินค้าบริการด้านดิจิทัลของธุรกิจชั้นนำและ Startups ภายใน Thailand Digital Valley นี้ เพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญเพื่อการพัฒนา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูง เช่น Super maker space, Next Gen telecom lab, AI/IoT lab, XR lab,  High Value-Added Software, Robotics, Cloud Innovation Center, Digital Services เป็นต้น

เกี่ยวกับ

โครงการ TDV

Thailand Digital Valley,

สังคมเเละพื้นที่เเห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และมิติที่สมบูรณ์เเบบของเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ในทุกมิติของชีวิต

“ระบบนิเวศทางธุรกิจดิจิทัล”

ภูมิทัศน์ของพื้นที่ จึงได้แสดงความโดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสํานักงานที่มีคุณภาพ ผสมผสานสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง ที่ชูความเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับแนวหน้า ทั้งยังเป็นที่รวบรวม สํานักงาน พื้นที่ทํางาน โคเวิร์กกิ้งสเปซ พื้นที่จัดสัมมนาและประชุม และพื้นที่แสดงเทคโนโลยีอัจฉริยะทุกระดับ

ความเป็นมาของ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 59 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน และได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันคือโครงการ Thailand Digital Valley

วัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างเอกชน ภาคการศึกษา สถาบัน และภาครัฐ สร้าง Digital Ecosystem และ Open Platform สำหรับเหล่า Startups ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการออกแบบสินค้าบริการด้านดิจิทัลของธุรกิจชั้นนำและ Startups ภายใน Thailand Digital Valley นี้ เพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญเพื่อการพัฒนา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูง เช่น Super maker space, Next Gen telecom lab, AI/IoT lab, XR lab,  High Value-Added Software, Robotics, Cloud Innovation Center, Digital Services เป็นต้น

เกี่ยวกับ

โครงการ TDV

Thailand Digital Valley,

สังคมเเละพื้นที่เเห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และมิติที่สมบูรณ์เเบบของเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ในทุกมิติของชีวิต

“ระบบนิเวศทางธุรกิจดิจิทัล”

ภูมิทัศน์ของพื้นที่ จึงได้แสดงความโดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสํานักงานที่มีคุณภาพ ผสมผสานสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง ที่ชูความเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับแนวหน้า ทั้งยังเป็นที่รวบรวม สํานักงาน พื้นที่ทํางาน โคเวิร์กกิ้งสเปซ พื้นที่จัดสัมมนาและประชุม และพื้นที่แสดงเทคโนโลยีอัจฉริยะทุกระดับ

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 59 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน และได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันคือโครงการ Thailand Digital Valley

วัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างเอกชน ภาคการศึกษา สถาบัน และภาครัฐ สร้าง Digital Ecosystem และ Open Platform สำหรับเหล่า Startups ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการออกแบบสินค้าบริการด้านดิจิทัลของธุรกิจชั้นนำและ Startups ภายใน Thailand Digital Valley นี้ เพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญเพื่อการพัฒนา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูง เช่น Super maker space, Next Gen telecom lab, AI/IoT lab, XR lab,  High Value-Added Software, Robotics, Cloud Innovation Center, Digital Services เป็นต้น

LOCATION