TDV 3

Digital Innovation Center

พัฒนานวัตกรรมเทคดิจิทัล บนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร

5%

กําหนดก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 2023

อาคารพัฒนานวัตกรรมเทคดิจิทัล จะเป็นที่ที่กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัลที่ให้คามสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก อาคารถูกออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบด้วยระบบพื้น ระบบฝ้าเพดานที่มีประโยชน์สูง และระบบเอนกประสงค์หลากหลายรูปแบบ โดยผู้เช่าสามารถเลือกปรับแต่งได้ตามความต้องการ ครบครันด้วยพื้นที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีนวัตกรรมทันสมัย

• Super Maker Space [พื้นที่เรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์]

• Next Gen Telecom Lab [พื้นที่ทดลอง ทดสอบ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 5G]

• AI Lab [พื้นที่ปฏิบัติการล้ำสมัยด้านปัญญาประดิษฐ์]

• IoT Lab [พื้นที่ปฏิบัติการและพัฒนาเทคโนโลยีไอโอที]

• XR Lab [พื้นที่ปฏิบัติการและพัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือน]

• Cloud Innovation Lab[พื้นที่ปฏิบัติการนวัตกรรมระบบการประมวลผลแบบคลาวด์]

• Design Center [ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ]

แผนผังอาคารและพื้นที่เช่า