NEWS AND ACTIVITIES

ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.ใหญ่ depa เคลียร์ชัดโครงการ Thailand Digital Valley

29 สิงหาคม 2566, กรุงเทพมหานคร – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้สัมภาษณ์รายการ ‘เคลียร์คัด ชัดเจน’ ทางช่อง NBT 2HD ในหัวข้อ “Thailand Digital Valley” ดันไทยเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค โดยระบุว่า โครงการ Thailand Digital Valley ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงในการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติมีโอกาสในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาทำงานกับคนไทย ทั้งหมดเพื่อเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อน GDP ของประเทศ และยกระดับรายได้ของประชาชนไทยให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางด้วยอุตสาหกรรมใหม่ ณ เวลานั้นอย่าง ‘อุตสาหกรรมดิจิทัล’ ที่มีมูลค่าการเติบโตในตลาดโลก ด้วยเทคโนโลยี 5G, AI, Blockchain, Big Data, High Value-added Software, Smart Devices, IoT ฯลฯ

นอกจากนี้จะทำอย่างไรให้บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเข้ามาใช้พื้นที่ในการสร้างสรรค์ ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ โดยไม่ใช่เพียงการขายหรือจ้างผลิตเทคโนโลยีให้เท่านั้น แต่ depa ต้องการที่จะดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ รวมถึงนักลงทุนต่างชาตินำ Innovation Center เข้ามาตั้งในประเทศไทย พร้อมนำผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เข้ามาสร้างโอกาสในการทำงานกับดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมและระบบนิเวศดิจิทัลให้เกิดขึ้นในประเทศ

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า โครงการ Thailand Digital Valley ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ต่างชาติเล็งเห็นว่า ประเทศไทยมีโอกาสด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ก่อนนำไปสู่การลงทุน พร้อมกันนี้ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI สูงสุด 13 ปี รวมถึง Smart VISA, Long term Residence และทำให้เกิด Ease of Doing Business ลดกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ อีกทั้งมีแผนที่จะยกระดับพื้นที่สู่ Free Trade Sandbox ในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้จะมี New Graduated VISA เพื่อดึงดูดบัณฑิตสาย IT ให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยควบคู่ไปกับการสร้างกำลังคนในประเทศ รองรับปริมาณความต้องการที่เกิดขึ้น โดย ผศ.ดร.ณัฐพล มองว่า กรณีดังกล่าวไม่ใช่การแย่งงานคนในประเทศ แต่เป็นการเปิดโอกาส ซึ่งจะต้องมีการกำกับดูแลเป็นอย่างดี และหากในอนาคตปริมาณกำลังคนดิจิทัลในประเทศเพิ่มขึ้น อาจมีการลดโควต้า New Graduate VISA ลง

จากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่ depa ได้เล่าถึงความคืบหน้าการก่อสร้าง รวมถึงการจองพื้นที่ภายในอาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Center ที่จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ใน 1-2 เดือนหลังจากนี้ ขณะที่อาคาร Digital Innovation Center ขนาดพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จไป 70% ซึ่งคาดว่า ภายในช่วงกลางปีหน้าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ประเทศไทยมีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดี เนื่องจากมีเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศจีน (1 Belt) อีกทั้งมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ครบครัน หากผนวกกับโครงการ Thailand Digital Valley และสิ่งต่าง ๆ ที่วางไว้จะส่งผลให้ระบบนิเวศดิจิทัลเกิดขึ้น คนไทยจะได้รู้จักเทคโนโลยีใหม่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาด เกิดธุรกิจต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งผ่านในระบบอุตสาหกรรมจริงจนนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ คนมีผลิตภาพดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ผลผลิตดี GDP ไปตามที่คาด

“depa เราต้องการเห็นเมืองไทยเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตไปสู่ตัวเลือกหนึ่งในการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อที่จะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ว่าจ้างการผลิต ก่อนนำผลผลิตนั้นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม หากประเทศไทยสามารถเป็นผู้ออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มได้จะก่อให้เกิดโอกาสในการเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่ได้ ขณะที่คนไทยทุกคนมีความสามารถ เพียงขาดโอกาสจากระบบนิเวศ หากโอกาสเกิดขึ้น ประเทศไทยจะเติบโตได้อย่างแน่นอน” ผู้อำนวยการใหญ่ depa กล่าว

รับชมย้อนหลังได้ที่ > https://short.depa.or.th/CXRSz

#depaThailand #NBT2HD #ThailandDigitalValley #DigitalThailand

Loading

ข่าวสารล่าสุด