ใกล้ความจริง ! depa AIS เร่งจัดตั้ง AIS 5G NEXTGen Center ที่ Thailand Digital Valley ศูนย์ 5G แห่งแรกในประเทศไทย บนพื้นที่ EEC

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ส่วนบริหารทรัพย์สินอาคาร และ depa สาขาภาคตะวันออก ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) โดยมี Mr. Chia Wee Boon (Advisor), คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย (Chief Enterprise Business…

Continue Readingใกล้ความจริง ! depa AIS เร่งจัดตั้ง AIS 5G NEXTGen Center ที่ Thailand Digital Valley ศูนย์ 5G แห่งแรกในประเทศไทย บนพื้นที่ EEC

ดีป้า เปิดบ้านต้อนรับ Ericsson หารือความร่วมมือในพื้นที่ TDV

2 พฤษภาคม 2564, พื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley ตึกสาขาภาคตะวันออก - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมด้วย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยทีมสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล และทีมสาขาภาคตะวันออก ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์สำหรับโอกาสในความร่วมมือและการลงทุนในพื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley Ericssion เป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศสวีเดน…

Continue Readingดีป้า เปิดบ้านต้อนรับ Ericsson หารือความร่วมมือในพื้นที่ TDV

ดีป้าเปิดบ้าน “Thailand Digital Valley” ต้อนรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

25 พฤษภาคม 2565, พื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley - กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเยี่ยมชม โครงการ Thailand Digital Valley หรือ TDV โดยมี ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยทีมสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ทีมสาขาภาคตะวันออก ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลโครงการ โดย ดร. ศุภกร ได้นำเสนอบทบาทหน้าที่ของดีป้าในการดำเนินงานด้านดิจิทัล พร้อมวัตถุประสงค์…

Continue Readingดีป้าเปิดบ้าน “Thailand Digital Valley” ต้อนรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

depa บวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกอาคาร Digital Innovation Center

พื้นที่พัฒนานวัตกรรมเทคดิจิทัลใน Thailand Digital Valley ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกอาคาร Digital Innovation Center ในพื้นที่ Thailand Digital Valley อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการ…

Continue Readingdepa บวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกอาคาร Digital Innovation Center

14 ตุลาคม 2021 ณ Thailand Digital Valley อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ทีมเกษตร นำโดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน เปิดบ้านดีป้าร่วมกับสาขาภาคตะวันออก ต้อนรับ นักธุรกิจและนักลงทุนจากหลากหลายประเทศ ซึ่งนำโดยหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย (NTCC) ในงาน EEC Business Forum: Reconnecting International Business with Thai Eastern Economics Corridor โดย ดร.ปรีสาร ได้นำเสนอ บทบาทหน้าที่ของดีป้าในการดำเนินงานด้านดิจิทัล พร้อมวัตถุประสงค์ และแผนการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณ TDV เพื่อนต้อนรับนักลงทุนจากต่างชาติ ที่พร้อมมาขยายธุรกิจในประเทศไทย…

Continue Reading14 ตุลาคม 2021 ณ Thailand Digital Valley อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ Thailand Digital Valley มอบหมายเร่งสร้างพื้นที่พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

11 ตุลาคม 2564, จังหวัดชลบุรี - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร TDV2: Digital Startup Knowledge Exchange Center และพบปะดิจิทัลสตาร์ทอัพ พร้อมมอบหมาย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งสร้าง TDV3: Digital Innovation Center หัวใจสำคัญของโครงการฯ โดยหวังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ทดสอบ ทดลอง พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน…

Continue Readingรมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ Thailand Digital Valley มอบหมายเร่งสร้างพื้นที่พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ไม่หยุดที่จะก้าวต่อ !!  depa เยี่ยมชมความก้าวหน้าพื้นที่ EECi-HQ หารือแนวทางความร่วมมือ TDV x EECi

4 ตุลาคม 2564 , วังจันทร์วัลเลย์ , ระยอง – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยใหญ่ โครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม นำทีมสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมเยี่ยมชมความก้าวหน้าพื้นที่ EECi-HQ พร้อมทั้งหารือ และแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือโดยมี คุณปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และกำลังคน EECi สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะร่วมต้อนรับ ณ พื้นที่…

Continue Readingไม่หยุดที่จะก้าวต่อ !!  depa เยี่ยมชมความก้าวหน้าพื้นที่ EECi-HQ หารือแนวทางความร่วมมือ TDV x EECi

ดีป้า เดินหน้าเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติ เร่งผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยสู่สากล

29 กรกฎาคม 2564, ระบบออนไลน์ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยทีมสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมหารือกับ Unabiz Pte., Ltd (Singapore) - Mr. Davy Lassagne, Group CFO และ Mr. Alain Dupuis, Vice…

Continue Readingดีป้า เดินหน้าเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติ เร่งผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยสู่สากล

ผอ.ใหญ่ดีป้า จ๊ะเอ๋! ลงพื้นที่ Thailand Digital Valley เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง

16 กรกฎาคม 2564, จังหวัดชลบุรี - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เดินทางลงพื้นที่ Thailand Digital Valley ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Digital Park Thailand (EECd) เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดการให้ถูกต้องตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ภายในแคมป์คนงาน พร้อมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารหลังที่สอง Digital Startup Knowledge Exchange Center หรืออาคารนวัตกรรม…

Continue Readingผอ.ใหญ่ดีป้า จ๊ะเอ๋! ลงพื้นที่ Thailand Digital Valley เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง

รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Thailand Digital Valley

25 กุมภาพันธ์ 2564, จังหวัดชลบุรี – รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการพัฒนา Thailand Digital Valley ศูนย์กลางการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ทดลองเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงสำหรับดิจิทัลสตาร์ทอัพและบริษัทชั้นนำระดับโลกในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หนึ่งในโครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการพัฒนา Thailand Digital Valley บนพื้นที่ 30 ไร่ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล…

Continue Readingรองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Thailand Digital Valley