“ผอ.ดีป้า” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาภาคตะวันออก พร้อมจัดเตรียมพื้นที่ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสถาบันไอโอที ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้

18 พฤศจิกายน 2562 , จ.ชลบุรี - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน และศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก (IOC) รวมถึงอาคาร IoT 1 และอาคาร IoT 2 โดยปัจจุบันอาคารสำนักงานสาขาภาคตะวันออก อยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ปรับสภาพยกระดับพื้นที่ เพื่อก่อสร้างอาคารพื้นล่าง ส่วนอาคาร IoT อยู่ระหว่างปรับสภาพพื้นที่ และดำเนินการเปิดทางเข้า-ออก เพื่อจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์…

Continue Reading“ผอ.ดีป้า” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาภาคตะวันออก พร้อมจัดเตรียมพื้นที่ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสถาบันไอโอที ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้